2 6 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Falun:
Boka tid

Borlänge:
Boka tid

HÄRDPLASTUTBILDNING – Cyanoakrylat

Härdplastutbildning är nu ett måste för dig som Fransstylist, en ny lag kom 1/6-2015. I våra utbildningar till Fransstylist i Singles samt volym ingår denna utbildning, men du kan även gå denna separat!

Du som arbetar med fransförlängningar använder en del kemikalier som kan ge både kortvariga och långvariga besvär eller sjukdomar. Det som nyligen har uppmärksammats är lim som innehåller så kallade cyanoakrylater. Eftersom dessa kan leda till luftvägsbesvär och astma har Arbetsmiljöverket gett ut bestämmelser om hur du kan arbeta med ämnen som innehåller yanoakrylater på ett säkert sätt.

Om du ej går denna utbildning riskerar du sanktionsavgifter på 10.000-25.000 kr!!!

Härdplastutbildning 1.500kr (1.875kr ink moms)
Kurslängd: 3-4 timmar (beroende på antal elever)
Härdplastutbildningen omfattar:
Dokumentation av riskbedömning (37 b §)

 • Hantering av cyanoakrylater
 • Skyddsåtgärder
 • Skyddsutrustning
 • Riskbedömmning
 • Förebygga ohälsa från allergiframkallande ämnen

Kursintyget efter kursdagen gäller i 5 år, därefter måste detta förnyas, för att återigen hålla i 5 år. Arbetar du mer än 30 min per vecka krävs utbildning med utbildningsintyg
(37 e §). enl. arbetsmiljöverket.

De nya bestämmelserna betyder att du som arbetar mer än 30 minuter per vecka med cyanoakrylater måste:

 • delta i en utbildning som ger ett kursintyg
 • gå igenom läkarundersökningar med jämna mellanrum för att få tjänstbarhetsbedömning.

Denna utbildning ger dig kursintyg enligt kraven från Arbetsmiljöverket.

Det är dessa delar du måste ha koll på enligt den förändrade lagen och dessa ingår i utbildningen:

1) Dokumentation av riskbedömning (37 b §), där följande ska anges:
a) Inom vilka platser och utrymmen som cyanoakrylater hanteras
b) Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att
exponeringen är så låg som är praktiskt möjligt.
c) I vilka situationer personlig skyddsutrustning krävs och vilken
skyddsutrustning som ska användas.
d) Hur funktionen hos arbetsutrustning och ventilation ska kontrolleras
och underhållas för att förebygga att allergiframkallande ämnen orsakar
ohälsa.
2) Arbetar man mer än 30 minuter per vecka krävs utbildning med
utbildningsintyg (37 e §).

Datum kommande utbildningar:

17 september 2018

Mejla för att boka din kursplats och kom ihåg att det nu är lag på denna utbildning! Vi är Certifierade att hålla denna utbildning.
Du kan även be om ett eget datum för denna utbildning.